De Werkgroep Humane Bewegingsfunctionaliteit (HBF)

Institute for Human Functionality of Motion (HBF)

privacyverklaring       

Voor het Engels, Duits of Zweeds kunt u drukken op het vlaggetje: 

   

    

        Zie ook: http://www.bewegingsfunctionaliteit.com

        De gegeven colleges kunt u vinden en aanklikken op: Colleges  (Vernieuwd in mei 2011)    

        Therapeuten HBF

 

INTRODUCTIE 

De therapie Humane Bewegingsfunctionaliteit (HBF) houdt zich bezig met klachten van het bewegingsapparaat.

Daaronder vallen ook klachten, die louter als 'psychosomatisch' geduid zijn.

De visie hierover betreft voornamelijk 4 uitgangspunten die we hier slechts kort aanduiden en onder Theorie HBF summier worden uitgewerkt.

Onder Therapie HBF vindt U een aanduiding van vormen van therapie HBF.

1. Het functionele gezichtspunt

Houding en beweging worden consequent benaderd vanuit het functionele gezichtspunt, zoals dat door F.J.J. Buytendijk is geÔntroduceerd in

zijn boek ĎAlgemene theorie der menselijke houding en bewegingí (1948).

Deze theorie en haar consequenties sluiten naadloos aan bij theorieŽn van hedendaagse hersenonderzoekers als

Gerald Edelman, Antonio Damasio, Oliver Sacks, Steven Rose, Israel Rosenfield en vele anderen.

Dit theoretisch uitgangspunt wordt zo belangrijk gevonden dat wij het hebben vastgelegd in onze naamgeving:

Therapie Humane Bewegingsfunctionaliteit, (HBF).

2. Het positionaliteitsbegrip

Kenmerkend voor de diagnostiek en therapie HBF is ook de introductie en ontwikkeling van het positionaliteitsbegrip,

als verdere uitwerking van het onder 1 genoemde functionele gezichtspunt.

Daarin wordt, wat betreft de manier waarop de mens zijn bewegingsfunctie uitvoert

onderscheid gemaakt tussen centrische en excentrische positionaliteit.

Een klachtenvrij kunnen bewegen veronderstelt (behalve in bijzondere situaties) een kunnen bewegen in centrische positionaliteit.

3. Hersenfunctie en Bewegingsfunctie

Wat betreft de hersenfuncties die het bewegingsgedrag bepalen wordt groot belang gehecht aan de opvattingen van Gerald Edelman

(en de eerder genoemde hersenonderzoekers) dat de (nog steeds gangbare) theorieŽn over functie-lokalisatie in de hersenen niet juist zijn.

Het bewegingsgedrag wordt gereguleerd vanuit een ondeelbaar netwerk,

waarin het onafscheidbaar vervlochten is met het waarnemen van dingen en mensen, met hun betekenis voor het bewegen,

samen met alle daaraan aangepaste, vastgelegde bewegingsvormen.

4. Biomechanica

Er wordt in theorie en praktijk veel onderzoek gedaan naar biomechanische principes,

maar steeds in hun ondergeschiktheid aan en afhankelijkheid van de 3 eerder vermeldde uitgangspunten

       De gegeven colleges kunt u vinden en aanklikken op: CColleges

      Informatie: C.G. de Graaf,  Kooilaan 18,  8501CT  Joure  Nederland